Кабмін уповноважений заявити...

Кабмін уповноважений заявити...

20 февраля 2008, среда. 19:50

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 15 лютого 2008 р. N 292-р

Київ

Про заходи щодо удосконалення системи управління

підготовкою та проведенням в Україні фінальної

частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

1. З метою реалізації наданих УЄФА державних гарантій і належної підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі - чемпіонат) визначити відповідальними:

1) Віце-прем'єр-міністра України згідно з розподілом функціональних повноважень - за:

реалізацію державної політики з питань підготовки та проведення чемпіонату;

координацію в межах, що не передбачені повноваженнями Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, діяльності органів державної влади, установ та організацій у зазначеній сфері;

взаємодію між Федерацією футболу України та Польською футбольною асоціацією (далі - приймаюча асоціація), органами виконавчої влади, установами і організаціями з питань підготовки та проведення чемпіонату;

внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів відповідних нормативно-правових актів;

інформування громадськості з питань підготовки та проведення чемпіонату;

організацію контролю Кабінетом Міністрів України за виконанням державних програм і заходів з питань підготовки та проведення чемпіонату;

2) Національне агентство з питань підготовки та проведення, в Україні, фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі - Агентство) - за:

співпрацю з приймаючою асоціацією, спрямовану на забезпечення виконання вимог УЄФА щодо підготовки та проведення чемпіонату;

підготовку пропозицій щодо включення об'єктів, будівництво яких необхідне для забезпечення роведення чемпіонату, до відповідних роектно-планувальних документів;

моніторинг ефективності використання залучених інвестицій; створення відповідно до законодавства і забезпечення діяльності бізнес-центру та інформаційно-довідкового центру для інвесторів;

розроблення разом із заінтересованими органами виконавчої влади та подання на розгляд Кабінету Міністрів України:

- проектів нормативно-правових актів з питань підготовки та проведення чемпіонату;

- щорічного комплексного плану заходів з підготовки та проведення чемпіонату;

- концепції інформаційного забезпечення підготовки та проведення чемпіонату;

- пропозицій щодо створення системи управління інвестиційними проектами, визначення особливостей проведення тендерних закупівель у рамках підготовки до чемпіонату, а також щодо утворення у приймаючих містах фінансових установ;

здійснення контролю за виконанням відповідних актів законодавства щодо підготовки та проведення чемпіонату;

координацію заходів, що здійснюються органами виконавчої влади, їх структурними підрозділами, зокрема з підготовки об'єктів, необхідних для підготовки та проведення чемпіонату (далі - об'єкти);

опрацювання та подання матеріалів для проведення засідань Координаційної ради з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та Організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

сприяння у розробленні міських, регіональних та галузевих програм, комплексних планів підготовки та проведення чемпіонату;

впровадження механізму залучення інвестицій для підготовки до чемпіонату спортивних споруд та об'єктів за процедурою "єдиного інвестиційного вікна";

запровадження процедури залучення органів виконавчої влади до співпраці з юридичними і фізичними особами, зокрема щодо надання консалтингових послуг з організації підготовки та проведення чемпіонату;

моніторинг стану та результатів проведення тендерних закупівель у рамках підготовки до чемпіонату з наданням працівникам Агентства права брати відповідно до законодавства участь у роботі тендерних комітетів, що функціонують у відповідних

органах;

інформування відповідно до його повноважень органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших заінтересованих організацій про встановлені УЄФА вимоги до проведення чемпіонату;

участь у підготовці візитів інспекторів УЄФА до України у рамках здійснення заходів з підготовки та проведення чемпіонату;

інформування за участю Федерації футболу України громадськості з питань підготовки та проведення чемпіонату;

разом з Мінрегіонбудом - за підготовку пропозицій щодо запровадження спрощеного порядку оформлення відповідних дозвільних документів для будівництва об'єктів;

3) Мінсім'ямолодьспорт - у співпраці з Агентством за:

приведення спортивних споруд, інших об'єктів, що належать до сфери управління Міністерства, у відповідність з вимогами УЄФА;

надання всебічної підтримки у будівництві та реконструкції спортивних споруд і об'єктів відповідно до вимог УЄФА;

створення належних умов для футбольних уболівальників під час проведення матчів чемпіонату;

вжиття заходів до підвищення рівня проведення чемпіонату України з футболу в усіх лігах, а також забезпечення належної підготовки національної збірної команди з футболу та створення з цією метою сучасної спортивно-тренувальної бази;

разом з Мінрегіонбудом - за затвердження згідно з вимогами УЄФА головного експерта - керівника робочої групи з питань стадіонів;

4) Мінекономіки - у співпраці з Агентством за:

надання методологічної допомоги у розробленні програмних документів та нормативно-правових актів з питань залучення інвестицій в рамках підготовки та проведення чемпіонату;

залучення міжнародної технічної допомоги в рамках підготовки та проведення чемпіонату, утворення у разі потреби відповідних робочих груп;

подання пропозицій про внесення змін до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

5) МВС у співпраці з Агентством - за підготовку та реалізацію згідно з вимогами УЄФА концепції забезпечення безпеки та правопорядку під час проведення чемпіонату;

6) СБУ - за запобігання, виявлення, припинення терористичної діяльності, гарантування безпеки відповідної категорії осіб згідно із законодавством під час підготовки та проведення чемпіонату;

7) Адміністрація Держприкордонслужби - за здійснення в установленому порядку прикордонного контролю і пропуску через державний кордон осіб і транспортних засобів, що прибуватимуть в Україну для участі у чемпіонаті;

8) МЗС у співпраці з Агентством - за:

сприяння розробленню міждержавних нормативно-правових актів з питань належної підготовки та проведення чемпіонату;

застосування спрощеного візового режиму та порядку пропуску через державний кордон під час проведення чемпіонату;

формування у світі позитивного іміджу України як держави, на території якої проводиться чемпіонат;

вивчення досвіду інших держав щодо організації аналогічних спортивних заходів;

моніторинг інформації про підготовку та проведення чемпіонату, що розповсюджується у зарубіжних засобах масової інформації;

сприяння роботі спільної Координаційної ради України та Республіки Польща з підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року;

9) Держмитслужба разом з місцевими органами виконавчої влади - за митне оформлення товарів, необхідних для підготовки та проведення чемпіонату, облаштування додаткових пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення;

10) МНС - за запобігання загрозам техногенного характеру та запровадження сучасних систем надання допомоги у разі виникнення надзвичайної ситуації під час підготовки та проведення чемпіонату;

11) Мінтрансзв'язку - у співпраці з Агентством за:

підготовку до чемпіонату об'єктів транспортної інфраструктури, у тому числі з урахування потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями;

затвердження згідно з вимогами УЄФА менеджера з транспортної інфраструктури, національних експертів з питань аеропортів, внутрішнього залізничного та міжміського і міського автобусного сполучення;

підготовку разом з Укравтодором з урахуванням вимог УЄФА та затвердження концепції розбудови міських та приміських маршрутів і управління дорожньо-транспортним рухом під час проведення чемпіонату;

разом з Укравтодором та органами місцевого самоврядування - за:

складення реєстру автомобільних доріг, що використовуватимуться під час проведення чемпіонату;

будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг загального користування, що використовуватимуться під час проведення чемпіонату;

розвиток об'єктів інфраструктури вздовж автомобільних доріг загального користування;

разом з Укрзалізницею - за будівництво, реконструкцію і ремонт залізниць у напрямку приймаючих та резервних міст, а також Польщі, Росії та Білорусі;

разом із Державіаадміністрацією та органами місцевого самоврядування приймаючих міст - за:

розроблення та затвердження концепцій розвитку аеропортів у приймаючих та резервних містах;

будівництво, реконструкцію і ремонт аеропортів у приймаючих містах, а також резервних аеропортів;

разом із Мінжитлокомунгоспом та місцевими органами виконавчої влади - за забезпечення надання транспортних послуг належної якості в межах і навколо приймаючих та резервних міст, безпечної доступності шляхів, що ведуть до стадіонів;

разом з Укравтотрансом та місцевими органами виконавчої влади - за:

розроблення та затвердження програми будівництва, реконструкції та ремонту автовокзалів приймаючих та резервних міст;

виділення необхідної кількості та належного технічного стану автомобільних транспортних засобів для забезпечення регулярних пасажирських перевезень під час проведення чемпіонату;

12) МКТ разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади у співпраці з Агентством - за:

затвердження згідно з вимогами УЄФА національного експерта з питань розміщення гостей та учасників чемпіонату, розвитку туристичної інфраструктури;

розроблення та затвердження концепції розбудови мережі готелів, туристичної інфраструктури і відповідного обслуговування гостей та учасників чемпіонату;

створення необхідної туристичної інфраструктури у межах і навколо приймаючих міст, розроблення спеціальних туристичних маршрутів з урахуванням потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями;

організацію розміщення гостей та учасників чемпіонату;

координацію в межах своїх повноважень заходів, що здійснюються суб'єктами господарювання для розміщення гостей та учасників чемпіонату;

13) МОН у співпраці з Агентством - за:

забезпечення підготовки та перепідготовки у навчальних закладах необхідних спеціалістів з обов'язковим вивченням іноземних мов, які можуть бути залучені для підготовки та проведення чемпіонату;

підготовку гуртожитків навчальних закладів для розміщення учасників та гостей чемпіонату;

забезпечення захисту інтелектуальної власності УЄФА щодо чемпіонату;

14) МОЗ у співпраці з Агентством - за:

розроблення та затвердження згідно з вимогами УЄФА концепції медичного забезпечення чемпіонату;

затвердження згідно з вимогами УЄФА національного експерта з питань медичного забезпечення;

утворення центру надання спортсменам медичної допомоги та здійснення контролю за підготовкою кандидатів у члени національної збірної команди з футболу на базі Українського центру спортивної медицини МОЗ з належним матеріально-технічним оснащенням та кадровим забезпеченням;

15) Мінрегіонбуд у співпраці з Агентством - за:

участь у межах своїх повноважень у розгляді та погодженні проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів;

внесення відповідних змін до державних будівельних норм у частині забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення;

координацію заходів щодо проведення робіт з реставрації пам'яток архітектури;

моніторинг розроблення (коригування) містобудівної документації (схем планування територій, генеральних планів приймаючих міст) у рамках підготовки та проведення чемпіонату;

разом з МКТ та іншими органами виконавчої влади - за координацію робіт з ремонту будівель театрів, музеїв, упорядження територій національних заповідників, парків культури і відпочинку у приймаючих містах, а також у містах і населених пунктах, де перебуватимуть гості та учасники чемпіонату;

16) Мінпраці разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади у співпраці з Агентством - за:

сприяння комплектуванню кадрами відповідного професійно-кваліфікаційного рівня підприємств, установ і організацій, залучених до підготовки та проведення чемпіонату;

запровадження оплачуваних громадських робіт, пов'язаних з підготовкою та проведенням чемпіонату, визначення сфери можливого застосування праці волонтерів;

проведення через громадські організації інвалідів моніторингу створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів;

17) Держкомтелерадіо у співпраці з Агентством - за:

інформаційне забезпечення підготовки та проведення чемпіонату;

створення належних умов для роботи представників засобів масової інформації;

технічне переоснащення у разі потреби державних телерадіоорганізацій відповідно до вимог УЄФА;

утворення міжнародного телерадіоцентру для надання послуг акредитованим представникам засобів масової інформації;

забезпечення на належному рівні теле- і радіотрансляції футбольних матчів у приймаючих містах, зокрема для осіб з вадами слуху та зору;

організацію роботи з інформування населення, проведення рекламної кампанії та вирішення питання щодо придбання авторських прав на трансляцію футбольних матчів.

2. Затвердити згідно з вимогами УЄФА генеральним менеджером з інфраструктури Голову Агентства.

3. Взяти до відома, що Федерація футболу України забезпечить:

визначення делегата для проведення фінальної частини чемпіонату відповідно до Угоди УЄФА з приймаючою асоціацією;

координацію взаємодії з УЄФА щодо оптимізації моделі фінальної частини чемпіонату;

інформування органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших заінтересованих організацій про встановлені вимоги до проведення чемпіонату;

інформування УЄФА про стан підготовки до проведення чемпіонату;

підготовку візитів інспекторів УЄФА до України у рамках здійснення заходів з підготовки та проведення чемпіонату;

підготовку національної збірної команди з футболу до чемпіонату.

4. Агентству підготувати та подати у місячний строк на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про організацію та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу", в якому передбачити норми щодо покладення на Агентство функцій з

координації діяльності органів виконавчої влади, спрямованої на підготовку та проведення чемпіонату, і відповідальності за його підготовку та проведення, а також пропозиції про внесення до актів Кабінету Міністрів України змін, що випливають з цього розпорядження.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Подождите, пожалуйста, идет загрузка комментариев

Результаты и таблицы

Новости

07 ноября 2012, среда 31 августа 2012, пятница 02 августа 2012, четверг 30 июля 2012, понедельник 22 июля 2012, воскресенье 21 июля 2012, суббота 19 июля 2012, четверг 18 июля 2012, среда 16 июля 2012, понедельник 12 июля 2012, четверг